Kraštotyros fondai

Viena iš pagrindinių viešosios bibliotekos funkcijų – užtikrinti kultūros paveldo ir vertybių perimamumą bei perdavimą iš kartos į kartą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę atsivėrė bibliotekų „specfondai" ir kiekvienas norintis galėjo susipažinti tiek su tarpukario Lietuvoje, tiek emigracijoje išleistomis knygomis bei periodiniais leidiniais. Užpildant šią viešųjų bibliotekų fondų komplektavimo spragą, ypač svarbus įvykis buvo LNB Bibliografijos ir knygotyros centro dubletinių leidinių saugyklų atidarymas. Nuo 1995 m. BKC Nacionaliniame spaudos archyve ir saugyklos rezerviniame fonde sistemingai pradėjo lankytis SVB vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys.