Skip to main content
RASEINISTIKA

Poeto Stasio Džiugo fondas

1995 m. žinomas JAV lietuvių veikėjas, vaikų rašytojas, bibliofilas, kraštietis Stasys Džiugas viešajai bibliotekai padovanojo pirmąją knygų siuntą. Šiuo metu jo fondas siekia per 6 tūkst. vertingų leidinių. Absoliučią dovanotų knygų daugumą sudaro išeivijos grožinė literatūra, nors St. Džiugo fonde gausu ir šakinės literatūros. Šiame rinkinyje maždaug po 10% sudaro bendro pobūdžio (daugiausiai informaciniai) leidiniai, visuomenės mokslų knygos ir knygos apie Lietuvos istoriją.