Skip to main content
RASEINISTIKA

Šešioliktas puslapis

201412Martinaitis, Marcelijus

Viskas taip ir liks : 1988-2013 metų užrašai / Marcelijus Martinaitis ; sudarė ir parengė Valentinas Sventickas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]

Knygoje spausdinami poeto Marcelijaus Martinaičio užrašai įvairiomis temomis. Vyrauja mintys apie literatūros, kultūros, lituanistikos, humanitarų padėtį kintančioje visuomenėje, apie kūrybą, iškilias asmenybes, politines permainas, apie Vilnių, kaip sostinę, paveldo ir urbanistikos santykius. Įsilieja autobiografinių, žanrinių matyto gyvenimo scenų, aforistiškų posakių, eilėraščių apmatų.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

    

    

201412Voverienė, Ona

„Lietuvos aidas“ - tautos mokykla : „Lietuvos aidui“ - 100 metų / Ona Voverienė. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2017 (Vilnius : Spauda).
Knyga skirta laikraščio 100-osioms leidybos metinėms. Tai publicistikos ir originalių tekstų leidinys, kuriame per laikraštyje dirbusių žurnalistų biografijas, jų kūrybinę veiklą, interesų tematiką ir likimus pateikiama laikraščio istorija.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

    

    

201412Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai / Aistė Petrauskienė, Gediminas Petrauskas, Vykintas Vaitkevičius; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. – Raseinių krašto istorijos muziejus, 2017
Iš 1944 – 1950 metų laikotarpio partizanų dokumentų, laiškų, kūrybos ir nuotraukų knygos autoriai atkuria partizaninio karo Vakarų Lietuvoje, Kęstučio ir Prisikėlimo apygardose, paveikslą. Lietuvos istorijos tyrimus praturtina 2010 m. Daugėliškių miške (Ariogalos sen., Raseinių r.) Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio narių ir talkininkų surengtos archeologinės ekspedicijos duomenys.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

    

    

201412Brigys, Jonas

Svarbiausia Raseinių aikštė istorijos kryžkelėse : Nepriklausomybės paminklo pastatymo istorija / Jonas Brigys ; Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka. - Raseiniai : Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2018 (Kaišiadorys : Printėja). - 95, [1] p. : iliustr. ; 16 x 22 cm

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, šioje knygoje apžvelgiama svarbiausios Raseiniuose esančios Žemaičio aikštės istorija, jos formavimo etapai. Didžiausias permainas aikštė patyrė XX a., o kartu su ja keitėsi visas miestas. Tiek aikštės raidai, tiek viso miesto istorijai ypač svarbus 1934 m. aikštėje pastatytas Nepriklausomybės paminklas. Gausiai iliustruotoje knygoje nušviečiama šio monumento pastatymo istorija.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

    

    

201412Ignatavičius, Eugenijus

Nepabūgę laisvės : publicistika : skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui / Eugenijus Ignatavičius. - Vilnius : [E. Ignatavičius], 2018 (Kaunas : Spaudos praktika)

Naujausioje E. Ignatavičiaus knygoje pasakojamų dokumentinių apybraižų herojų gyvenime ypatingą vietą užėmė kova už savo tėvynės laisvę. Čečėnijos prezidentas Dž. Dudajevas, Gruzijos prezidentas Z. Gamsachurdija, Lietuvos partizanė Izabelė Vilimaitė-Stirna, kiti knygos herojai – tai žmonės, kurie, autoriaus žodžiais tariant, negalėjo ne tik prisitaikyti ar susitaikyti su prievarta, melu, nužmoginimu, bet ir pasipriešino raudonojo bolševizmo savivalei.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

    

    

201412

Nekrošius, Juozas

Gero elgesio ABC / Juozas Nekrošius. – Ramduva, 2017.

Gero elgesio patarimai vaikams.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

    

    

201412

Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro istorija 1906-2016 m.: [kompaktinis diskas] / Raseinių rajono kultūros centras. – Raseiniai: MB studija „Au GI“

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose