Skip to main content
RASEINISTIKA

Devintas puslapis

 

201412Šimkus, Gediminas

Kelias į Raseinių liaudies teatrą / Gediminas Šimkus.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.- 106, [1] p.: iliustr., faks.

Knygos autorius Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros docentas Gediminas Šimkus 1968 m. Raseiniuose subūrė dramos kolektyvą ir išvedė į pirmaujančių respublikoje gretas – 1972 m. kolektyvui suteiktas liaudies teatro vardas. Autorius ryškiais pavyzdžiais atskleidžia kūrybinio darbo peripetijas sovietiniu laikotarpiu, būdus išvengti partijos ir vyriausybės skatinamos privalomosios tematikos: ateistinio auklėjimo, socialistinio lenktyniavimo, tarybinių tautų draugystės iliustravimo ir panašių menkaverčių kūrinių. Šaltinis

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

201412Babonas, Stasys

Pakalnučių žydėjimas: apsakymai / Stasys Babonas.- Kaunas: Kauko laiptai, 2014 (Kaunas: Taurapolis).- 149, [1] p.

Penktoji Rašytojų sąjungos nario Stasio Babono (gimė 1960 05 29, Ražaičiuose, Raseinių r.) knyga, kurią sudaro 11 apsakymų. „Stasio Babono knygos „Pakalnučių žydėjimas“ apsakymų siužetai – lyg iš pasakų, bet tai nėra grynoji fantastika. Jie panėšėja į poetines metaforas, kurios galėtų virsti legendomis“ (Liudas Gustainis).

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje

 

 

201412Brigys, Jonas

Raseinių žemės vardynas / Parengė Jonas Brigys.- [Raseiniai]: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2014.- 1 diskas

Sąvade pateiktame Raseinių valsčiaus vardyne - daugiau kaip 950 geografinių objektų pavadinimų, užfiksuotų XX a. ketvirtajame dešimtmetyje vykusio surašinėjimo metu. 

Disko ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

201412Paštas Lietuvoje iki 1918 metų. Kn.1: siuntos, antspaudai, žymos.-  (Vilnius: BALTO print), [2014].- 338, [2] p.: iliustr., faks., žml.

 Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje

 

 

 

 

201412

Paštas Lietuvoje 1918-1940 metais. Kn.2: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba. – (Vilnius: BALTO print), [2014].- 581, [2] p.: iliustr., faks.

Šie leidiniai –Lietuvos nacionalinio muziejaus ir žinomo kolekcininko Vyginto Bubnio ilgalaikio bendradarbiavimo rezultatas. Knygose aprašomi pašto ryšiai Lietuvoje nuo XVIII amžiaus iki 1940 metų, jų plėtotė ir svarba visuomenės ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime. Knygose pateikiama daug iki šiol netirtų, neaprašytų ir kataloguose nepaminėtų arba klaidingai interpretuotų Lietuvos pašto istorijos, ženklų leidybos bei jų naudojimo faktų ir duomenų.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje

 

 

201412Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dokumentų rinkinys [Elektroninis išteklius] = The collection of documents of the Movement of the Struggle for Freedom of Lithuania / [dokumentus atrinko Nijolė Maslauskienė, Edita Škirkaitė, Rūta Grišinaitė] ; [tekstus parengė Nijolė Maslauskienė ir Edita Škirkaitė] ; [į anglų kalbą išvertė Vitalijus Šarkovas].- Vilnius : Lietuvos ypatingasis archyvas, 2015.- 1 elektron. opt. diskas (DVD)

Lietuvos ypatingojo archyvo parengtame rinkinyje, skirtame LLKS tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 65-osioms ir Laisvės kovų 75-osioms metinėms paminėti, pateikta 270 rašytinių ir vaizdo dokumentų. Jie suskirstyti į tris grupes. Pirmojoje yra LLKS ir kitų ginkluoto pasipriešinimo struktūrų dokumentai. Antrojoje – Laisvės kovas slopinusių okupacinio režimo politinių ir represinių struktūrų – Lietuvos komunistų partijos, Lietuvos SSR NKVD-MVD, Lietuvos SSR NKGB-MGB-KGB skaitmeninti autentiški dokumentai ir originalių dokumentų mikrofilmuotos kopijos. Trečiojoje –  skaitmeninti Lietuvos Respublikos institucijų dokumentai, įvertinę LLKS tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos reikšmę. 

Disko ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje

 

 

201412Baužys, Petras

Paplojimai ir aplojimai / Petras Baužys.- Vilnius: Gairės, 2015. – 432 p.

Recenzijų, parašytų nuo devintojo XX a. iki antrojo XXI a. dešimtmečio, rinkinys.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos abonemente, Informacijos skyriuje bei Ariogalos ir Šiluvos filialuose

 

 

201412Survilaitė, Janina

Likimo užkodavimas: biografinė apybraiža / Janina Survilaitė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2015].- 247 [1] p.: iliustr., portr.

Rašytoja pasakoja apie savo kartos našlaičių – nužudytų mokytojų vaikų likimus, atskleidžia Raseinių krašto praeitį ir žmones. J. Survilaitės prosenelis Vincentas Bakutis buvo tautosakininko M. Davainio-Silvestraičio talkininkas; senelis – garsus knygnešys Martynas Survila; tėvas Jonas Survila – Nepriklausomos Lietuvos mokytojas, Raseinių krašto šviesuolis, sušaudytas Orenburgo kalėjime; brolis Algirdas – Sibiro tremtinys. Artimas kaimynas Marcelijus Martinaitis kilęs iš gretimo Paserbenčio, Survilaitė – iš jo Kukučio Žuveliškių. 

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos abonemente ir Informacijos skyriuje, Gruzdiškės, Kalnujų, Nemakščių filialuose.