Skip to main content
RASEINISTIKA

Keturioliktas puslapis

 

201412 Navickaitė, Inga

Bedančiai / Inga Navickaitė, 2017, 62 p.: iliustr., portr.

Tai Bedančių kaimo istorijos eskizas, nepretenduojantis tapti pilnaverte Bedančių kaimo (Raseinių r.) istorija, tačiau autorė tikisi, kad jis skaitytojui suteiks žinių apie kaimą, kurio tikroji istorija glūdi gyventojų sielose, bet tam reikia atidžiai įsižiūrėti į knygoje publikuojamų nuotraukų herojų akis...

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.

 

201412Nekrošius, Juozas

Sužeistas /Juozas Nekrošius. – Vilnius: Alka. - 2017. – 198 p.: iliustr.

Istorinių pokyčių dalyvio ir liudininko eilėraščių knyga – laiko impulsai, nuotaikos, jausmai ir nerimas – be jokių alibi.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

201412Survilaitė, Janina

Blunkančių likimų liudytojai/ Janina Survilaitė. – Vilnius: Andrena. – 2017. – 269 p. Rašytojos kraštietės J. I. Survilaitės romano „Blunkančių likimų liudytojai“ struktūra – tai senųjų išeivių ir sovietinę okupaciją Lietuvoje išgyvenusių likimai ir jų nulemtos istorijos. Tūkstančiai okupuotų ir prievarta emigravusių, atskirtų, bet neatskiriamų žmonių, liudija savo likimus. Visi jie priklauso vienai dramatiškai lietuvių tautos istorijai..

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

201412 Dogelis, Povilas

 Kas pergyventa. 1930-1949 metų dienoraštis / Povilas Dogelis.  – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 822 p. : iliustr.

Publikuojamas Kauno arkivyskupijos kurijos kanauninko, bazilikos klebono, neeilinės istorinės asmenybės  Povilo Dogelio 1930-1949 m. dienoraštis. Autorius (gim. 1877 m. Knebionių kaime, Girkalnio valsčiuje, Raseinių apskrityje)  dienoraštyje fiksavo ne tik sužinotas naujienas, bet ir nusirašinėjo svarbesnius dokumentus. Įvade apžvelgiama P. Dogelio biografija ir visuomeninė veikla, aptariama dienoraščio rankraščių istorija ir jo publikavimo principai. 

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje

 

201412Mažintas, Jonas

 Žmogus ir dangus. II knyga / Jonas Mažintas. – Vilnius: Trys Žvaigždutės, 2017. – 378 p.: iliustr.

Kraštiečio lakūno J. Mažinto antroji knyga apie Lietuvos aviaciją ir aviatorius.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir filialuose

 

 

201412Vaizdo įrašas apie Gylių kaimą

Gražus Gylių kaimas: [kompaktinis diskas] / parengė Nijolė Salemonavičienė. Rimkiškiai, 2017

Kompaktinio disko ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir filialuose

 

 

 

201412

Martinaitis, Marcelijus

Vakar ir visados: [poezijos rinktinė] / Marcelijus Martinaitis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – 505 p.

M. Martinaičio poezijos rinktinė, priklausanti knygų serijai Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir filialuose