Skip to main content
RASEINISTIKA

Pirmas puslapis

2014111863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos = 1863 uprising: faces, names, histories: [tarptautinės parodos] katalogas / [sudarytojai Raimundas Balza, Virginija Šiukščienė]; [redakcinė kolegija: Raimundas Balza, pirmininkas ... [et al.] ; [vertėja į anglų kalbą Solveiga Sušinskienė].- Šiauliai: Šiaulių "Aušros" muziejaus leidykla, 2013 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla-sp.).- 355, [1] p. : iliustr., faks., portr.

Tai muziejaus 2013 metais parengtos sukilimui skirtos tarptautinės parodos katalogas, kuriame pristatomi Šiaulių „Aušros" muziejaus bei dar dvidešimt dviejų Lietuvos ir kaimyninių šalių (Lenkija, Baltarusija) muziejų eksponatai. Kataloge publikuojami trys sukilimo tyrimams skirti bei jo atminimą Lietuvos muziejuose apžvelgiantys straipsniai ir daugiau kaip 400 eksponatų vaizdai ir aprašai, didžioji jų dalis – fotografijos, tarp kurių ir su Raseinių kraštu susijusių sukilimo dalyvių Jono Bilevičiaus, Adolfo Bucevičiaus, Zigmanto Citavičiaus, Vladislovo Dembskio, Stefanijos Lipman, Cezario Narbuto, Viktoro Rusteikos, Viktoro Sakelio, Anastazijaus Rakovskio portretinės fotografijos.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

201414„Auszros" archyvas: Martyno Jankaus rinkinys / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas; sudarė ir parengė Domas Kaunas ir Audronė Matijošienė.- Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011 (Vilnius: Standartų sp.).- 490, [1] p., [17] iliustr. lap.: faks., portr.

Veikale skelbiama XIX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo sąjūdžio pirmojo periodinio leidinio – mėnraščio „Auszra" (1883-1886) archyvinė medžiaga. Ji buvo sukaupta Martyno Jankaus (1858-1946) leidykloje ir spaustuvėje Bitėnuose ir saugota jos savininko iki šiam pasitraukiant į Vakarus 1944 m. Publikaciją sudaro M.Jankaus dienoraštiniai užrašai, „Auszros" bendradarbių ir prenumeratorių laiškai, tarp kurių ir Raseinių krašte gyvenusių Mečislovo Davainio – Silvestraičio, kunigo Marcijono Jurgaičio, Juozapo Miliausko ir kt.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

201413Butkus, Vigmantas. Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje: monografija / Vigmantas Butkus.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014 (Vilnius: Petro ofsetas).- 229, [1] p., [6] iliustr. lap. : iliustr.

Knygoje nuosekliai atskleidžiama, kaip lietuvių literatūra poetinėmis priemonėmis įvietina Švč. Mergelę Mariją Šiluvoje ir kaip į literatūrą yra įrašoma pati Šiluva: jos sakralusis klodas, jos istorija ir kraštovaizdis.

Pristatomi ir analizuojami ne tik grožiniai, bet ir grožiniai-religiniai, grožiniai-etnografiniai, grožiniai-publicistiniai tekstai, pasitelkiamas platus įvairios kitos šiluviškos raštijos kontekstas.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje ir Šiluvos filiale

 

201412Navakauskienė, Marijona Birutė. Dubysos kalneliai: eilėraščiai / Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė; maketavo ir redagavo Regina Musteikienė.- Betygala (Raseinių r.): M.B. Navakauskienė, 2014.- 58 p.: iliustr.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

201410Baužys, Petras. Dar ne taškas...: apysaka / Petras Baužys.- Vilnius: Gairės, 2014.- 288 p.

Apysakos siužetas epizodais tęsiamas nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio. Niekuo neišsiskiriančio rajono laikraščio redakcijos sąstingis pamažu pasiduoda pertvarkai. Keliamas Sąjudžio įkvėptos spaudos laisvės tvarumo klausimas, rodomos šios redakcijos „išsikolektyvinimo" bei žurnalistų prestižo krizės paslaptys. Atrodo, problemos būdingos visai vietinei spaudai, nes jos laviravimo ir bankrotų šešėliai visur ilgėja.... Vieni paskubomis deda tašką, kiti viliasi, jog dar ne laikas...

Knygos ieškokite viešojoje bibliotekoje bei Nemakščių, Viduklės, Gruzdiškės, Šiluvos ir Betygalos filialuose.

 

 

Skodowski, Jan. Cm20149entarze na Żmudzi = Žemaičių kapinės: polskie ślady przeszłości obojga narodów: lenkiški pėdsakai abiejų tautų istorijoje / aut. fot. Jan Skodowski; t. na jz. lit. Biruta Mikalonien; [Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego]. - Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2013. - 409, [9] p.: iliustr.

Knygos autorius – Varšuvos universiteto humanitarinių mokslų daktaras, fotografas ir keliautojas, vykęs į daugiau nei 50 tiriamųjų – inventorizacinių kelionių po Lietuvą, Latviją ir Ukrainą. Leidinyje aprašytos ir nufotografuotos istorinės Žemaičių Kunigaikštystės teritorijoje, 156 vietovėse, rasti 1957 antkapiai su lenkiškais ir, retais atvejais, lotyniškais antkapiniais įrašais. Tyrinėtojas neaplenkė ir Raseinių rajono. Knygoje užfiksuoti Betygalos, Ariogalos, Girkalnio, Nemakščių, Raseinių, Šiluvos, Vosiliškio ir Viduklės kapinaitėse rastų lenkiškų antkapinių paminklų įrašai.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

Jankauskas20148, Gintautas. Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija / sudarytojas Gintautas Jankauskas. - Kaunas: Terra publica, 2014. - 48 p.: iliustr.

Knygoje apžvelgiama Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios istorija, supažindinama su bažnyčios eksterjeru ir interjeru, altoriais, dailės kūriniais ir liturginiais indais, varpais, šventoriumi, parapijos gyvenimu ir šventėmis. Leidinys skirtas bažnyčios 75-ajam pastatymo jubiliejui paminėti.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje ir Ariogalos miesto filiale

 

Tautodai20145lininkės, meno kūrėjos Vitalijos Miklienės kūryba [Grafika]: [atvirukų rinkinys]. - [Raseiniai]: Raseinių krašto istorijos muziejus, 2014. - 1 apl. (18 atvirukų): iliustr.

Raseinių rajone, Kunkojų kaime gimusi ir Raseiniuose gyvenanti Vitalija Miklienė 2014 m. šventė jubiliejinį, 70-ąjį gimtadienį. Šia proga Raseinių krašto istorijos muziejuje buvo surengta tekstilininkės darbų paroda bei išleistas atvirukų rinkinys. V. Miklienė - Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1990 m., Raseinių tautodailininkų bendrijos „Sodžius" narė, parodose dalyvauja nuo 1990 m.

Leidinio ieškokite Informacijos skyriuje

 

IMAGE0054Žvilgsnis į Lietuvos kelių istoriją/ [sudarė ir parengė Gražvydas Paliulis, Donaldas Andziulis].- Vilnius: Ex Arte, 2013.- 334, [2] p.: iliustr., faks., portr., žml.

Gausiai iliustruotame leidinyje – kelių istorija Lietuvoje, pradedant nuo seniausių kelių – kūlgrindų ir baigiant Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros apžvalga atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Knygoje apžvelgiama ir tiltų statybos istorija.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0055Šiluvos šventovė = The shrine of Šiluva/ [teksto autorė Asta Petraitytė; vertėja į anglų kalbą Rasa Salatkienė; fotografas Vytautas Kandrotas].- Kaunas: Terra publica, 2013.- 115, [5] p.: iliustr., faks., portr.

Gausiai iliustruotame leidinyje – Šiluvos istorija ir dabartis. Knyga išleista minint Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejų.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje ir Šiluvos filiale

 

IMAGE0051Martinaitis, Marcelijus. Nenoriu nieko neveikti: poezija ir rankraščiai/ [sudarė ir parengė Valentinas Sventickas].- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2014].- 215, [1] p. : iliustr.

Prieš metus Anapilin išėjusio poeto Marcelijaus Martinaičio poezijos rinktinėje – eilėraščiai, rasti po jo mirties, nauji ir nespausdinti ankstesniuose rinkiniuose. Pateikiami ir daugelio kūrinių rankraščiai bei juodraščiai, nuotraukos iš Martinaičių namo Vanaginėje.

Knygos ieškokite abonemente, Informacijos skyriuje ir daugelyje filialų

Knygos
Pirmas puslapis