Skip to main content
RASEINISTIKA

Penktas puslapis

1dPuidokas, Aleksandras. Anapilin išėjusiųjų atminimui: Butkiškės kapinės. – Vilnius: Baltijos kopija, 2013. – 136 p.: iliustr.

Žemiečio Aleksandro Puidoko sudarytoje knygoje – Butkiškės kapinių palaidojimo vietų schemos, kapaviečių aprašymai, trumpai paminėti kai kurių velionių gyvenimo bruožai. Sudarytojas gimė 1928 m., dirbo Ministrų Tarybos referentu meno reikalams, kitose meno, kultūros, spaudos darbuotojo atsakingose pareigose. Yra parengęs ir išleidęs apie 20 šviečiamojo pobūdžio leidinių.

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje, Abonemente, skaitykloje bei Butkiškės filiale

 

 

1fPraviršulis / [sudarė Daiva Šeškauskaitė ir Bernd Gliwa]. – Kaunas: Lututė, [2009]. – 111, [1] p.: iliutr. – Aut.: Kazimieras Baranauskas, Bernd Gliwa, Liutauras Raudonikis, Vaclovas Stukonis, Daiva Šeškauskaitė. – Bibliogr.: p. 110 – 111.

Dr. Daivos Šeškauskaitės ir dr. Bernd Gliwa dėka Praviršulio tyrelio botaninis – zoologinis draustinis sulaukė mokslininkų dėmesio, o aplinkinių kaimų gyventojai – Jungtinių tautų vystymo programos paramos. Šio dėmesio rezultatas bei įrodymas – knyga „Praviršulis", kurioje gausu mokslinės medžiagos apie beveik natūralią Vidurio Lietuvoje išlikusią pelkę, jos aplinką, gamtos ir žmonių tarpusavio sąveiką.

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje bei Kalnujų filiale

 

 

1iLietuvos kultūra: Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai / Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė; sudarytojas Žilvytis Šaknys; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 242, [1] p.: diagr., žml.

Keturios kartografine analize paremtos Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos kultūrai skirtos studijos apima šiuolaikinius gimimo socialinio įteisinimo, jaunimo iniciacinius ir kalendorinius, vestuvių ir kasdienio gyvenimo papročius.

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje

 

 

1hVoverienė, Ona. Lietuvos laisvės kovos karžygys Vaclovas Voveris-Žaibas. – [Vilnius: Mokslo aidai, 2007]. – 205, [1] p.: iliustr., portr.

Knygoje pateikiama medžiaga ne tik apie partizanų vadą Vaclovą Voverį – Žaibą, bet ir apie jo bendražygius, parengta partizaninio karo Dzūkijoje apžvalga, Dainavos apygardos partizanų martirologas.

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje

 

 

1cKartu gyventi geriau: Biliūnų kaimo bendruomenė: istorinė medžiaga panaudota iš knygos „Raseinių kraštas" / leidinį parengė Biliūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Vilma Račkauskienė; redagavo Erika Bielskytė. – [S. l.]; [s. n.], 2010. – 18 p.: iliustr.

Biliūnų kaimo bendruomenę pristatančioje knygoje apžvelgta jos veikla, bendruomenę jungiančių kaimų istorijos, kultūros paveldo objektai: senoviniai gynybiniai įtvirtinimai bei vienas iš nedaugelio išlikusių barokinio tipo reprezentacinių dvarų Lietuvoje - Biliūnų dvaras.

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje

 

1bKą kalba tau gėlių žiedai?: [Raseinių krašto moksleivių kūrybos rinkinys skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti / parengė Regina Kaminskienė, Vilma Miklienė ir Saulė Tiškuvienė]. – [Kaunas]: Naujas lankas, 2012 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 15, [1] p.: iliustr.

Pradinių klasių moksleivių poezijos rinkinėlis iliustruotas bendraamžių piešiniais.

Knygos ieškokite VB Informacijos ir Vaikų literatūros skyriuose

 

 

4lDaujotytė-Pakerienė, Viktorija. Sugrįžęs iš gyvenimo: literatūriniai laiškai, pokalbiai/ Viktorija Daujotytė, Marcelijus Martinaitis. - Vilnius: Alma littera, 2013. – 416 p.

Dviejų iškilių literatūros kūrėjų – Viktorijos Daujotytės ir Marcelijaus Martinaičio – laiškai ir pokalbiai, pradėti dar XX a. devinto dešimtmečio pradžioje ir tęsęsi iki 2012 m. pabaigos. Tai paskutinė poeto, išėjusio Anapilin 2013 m. balandžio 5 d., knyga, kurią jis dar spėjo pats peržiūrėti. Knygoje dvi dalys: „Sugrįžęs iš gyvenimo" ir „Prilenktas prie savo gyvenimo". Pastaroji buvo išleista atskiru leidiniu 1998 metais.

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje, Abonemente

 

 

4hDubysos vingiai: leidinys skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms ir Dubysos regioninio parko 20-mečiui.- Kaunas: Lututė, 2012.- 27, [9] p.: iliustr.

Gausiai iliustruotas leidinys, praturtintas Jono Mačiulio – Maironio eilėmis bei rajono tautodailininkių Nijolės Rimkienės, Gintarės Norkienės darbų reprodukcijomis. Leidinyje supažindinama su Dubysos regioninio parko lankytinomis vietomis, yra turistinė parko schema. Daug vietos skirta poeto gimtosioms vietoms – Pasandravio istoriniam draustiniui – vienai iš Dubysos regioninio parko puošmenų.

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje, Abonemente, skaitykloje ir Ariogalos miesto filiale

 

4nDomeikava / [sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013. – 984 p. : iliustr., faks., portr., žml.

Gausiai žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis ir nuotraukomis iliustruotoje knygoje pasakojama Domeikavos krašto istorija, kurioje rasime ir raseiniškių, apsigyvenusių Domeikavoje, atsiminimų. Leidinyje – trys Raseinių r. sav. viešosios bibliotekos bibliotekininko Jono Brigio publikacijos: „Domeikavos kraštas XVIII a. pab. – XIX a."; „1922 metų žemės reforma Domeikavos krašte"; „Domeikavos parapijos priešistorė: bažnytinės žemėvaldos kaita".

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

4dAleknaitė, Ėva. Medžio išmintis; [karpinių autorė Nijolė Rimkienė]. – Kaunas: Lututė, 2012.- 55 p.: iliustr.

Rinkinėlyje pateikiama smulkioji tautosaka apie medžius ir krūmus, meteorologinės medžių prognozės, medžio naudojimo ir garbinimo papročiai įvairiose kalendorinėse ir šeimos šventėse. Knyga iliustruota Raseinių tautodailininkų bendrijos „Sodžius" pirmininkės Nijolės Rimkienės karpiniais.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

4bJurgaitis, Antanas Algirdas. Sielos virpesiai: eilėraščiai.- Kaunas: A.A.Jurgaitis, 2012.- 248 p.

Antroji autoriaus poezijos knyga, į kurią atrinkta ir sudėta „gyvenimo pamokų ir patirties padiktuotos eilės" (A.A.Jurgaitis).

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje, Abonemente bei Ariogalos, Betygalos, Berteškių filialuose