Skip to main content
RASEINISTIKA

Septintas puslapis

3gSadauskaitė, Zenė. Jo žodis – lyg versmė šaltinio: sonetų vainikas Maironiui.- Kaišiadorys: Printėja, 2012.- 32 p.: iliustr.

Kraštietės poetės sonetų rinkinyje – Maironiui skirti posmai, kuriuos galima ne tik paskaityti, bet ir paklausyti: knyga papildyta kompaktine plokštele. Eilėraščius skaito aktorė Jūratė Onaitytė.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje bei Butkiškės filiale

 

 

 

 3cVasiliauskas, Valdas. Teatro malonumas: XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių teatras.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.- 216 p.: iliustr.

Knyga skiriama svarbiausiems to laikmečio lietuvių dramos teatro įvykiams, reikšmingiausiems spektakliams. Tarp minimų iškiliausių režisierių - Jono Vaitkaus, Oskaro Koršunovo, Gintaro Varno bei Rimo Tumino - ir Eimuntas Nekrošius, gimęs 1952 m. Pažobrio k., Raseinių r. Jo kūrybai skirta bene daugiausiai teatro kritikos straipsnių.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje bei Ariogalos miesto filiale

 

 

 3eMartinaitis, Marcelijus. Kukučio baladės: poema.- Vilnius: Vaga, 2012.- 120 p.: iliustr.

Trečiasis lietuvių literatūros klasiko, Nacionalinės premijos laureato Marcelijaus Martinaičio „Kukučio baladžių" leidimas su įstabiomis tapytojo ir grafiko Algimanto Švėgždos iliustracijomis.

Knygos ieškokite Abonemente, Informacijos skyriuje, Ariogalos, Nemakščių, Kalnujų filialuose

 

 

 

3hSadauskaitė, Zenė. Minties skrydžiui pakylėti: sonetų vainikas.- Kaišiadorys: Printėja, 2013.- 32 p.: iliustr.

Šis sonetų rinkinys dedikuotas „Atlanto nugalėtojų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80-mečiui" bei papildytas kompaktine plokštele. Eilėraščius skaito aktorė Jūratė Onaitytė.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje.

 

 

 

3iNavakauskienė, Marijona Birutė. Sparnuotos mintys: eilėraščiai.- Betygala: 2012.- 55 p.: iliustr.

Rinkinėlyje, dedikuotame dukrai Eglei, pluoštas skirtingu laiku parašytų eilėraščių.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje.

 

 

 

3dŽaiginio bendruomenė „Bitupis": žmonės ir jų sodybos.- 2012. - 18 p.

 

Reprezentaciniame leidinyje atsispindi „Bitupio" bendruomenės socialinio ir kultūrinio gyvenimo aktualijos, trumpa bendruomenės veiklos apžvalga.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 Navakauskienė M.B. Sulinkių pelkės ranka: eiliuota pasaka.- Jonava: UAB „Dobilo leidykla“, 2012.- 112 p.: iliutr.Navakauskienė, Marijona Birutė. Sulinkių pelkės ranka: eiliuota pasaka.- Jonava: UAB „Dobilo leidykla", 2012.- 112 p.: iliustr.

 Literatės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės knyga - eiliuota pasaka, dedikuota vyresnio amžiaus vaikams. Iliustracijas knygelei piešė Valdas Musteikis, Betygalos Maironio vidurinės mokyklos moksleivis ir Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos moksleivė Karolina Jankevičiūtė

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

Gudauskienė G. Žiogo smuikas.: Eilėraščiai 1975-2000 m.- Kaunas, 2000.- 280 p.: iliutr.

Gudauskienė, Genovaitė. Žiogo smuikas: Eilėraščiai 1975-2000 m.- Kaunas, 2000.- 280 p.: iliustr.

 Genovaitė Gudauskienė – Mačianskaitė gimė 1933 m. spalio 4 d. Raseinių apskrityje, Betygalos miestelyje. Baigė Betygalos vidurinę mokyklą, Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės mokyklą. Dirbo dailininke - maketuotoja projektavimo institutuose. Eiles pradėjo rašyti dar studijų metais. 2000 m. išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį „Žiogo smuikas"

Knygos ieškokite Informacijos  skyriuje

 

 

 

Gudauskienė G. Visatos glėbyje.: Eilėraščiai..- Kaunas, 2012.- 64 p.: iliutr.Gudauskienė, Genovaitė. Visatos glėbyje: Eilėraščiai.- Kaunas, 2012.- 64 p.: iliustr.

 Tai ketvirtoji autorės knyga – sakralinių eilėraščių rinkinys

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

knyg5Gudauskienė, Genovaitė. Čiobreliai kvepia medumi: Eilėraščiai, 2000 - 2003.- Kaunas, 2003.- 127 p.

 Knygoje du autorės rinkiniai: Čiobreliai kvepia medumi" ir „Po laikmečio skrydžiais"

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

Baužys P. Jausmų paribiais.: Apsakymai, eilėraščiai.- V.: Gairės, 2012.-264 p.; iliustr.Baužys, Petras. Jausmų paribiais: Apsakymai, eilėraščiai.- Vilnius: Gairės, 2012.-264 p.; iliustr.

 Septintoji autoriaus knyga, talpinanti aštuonis apsakymus bei niekur nespausdintus eilėraščius

Knygos ieškokite Informacijos  skyriuje

 

 

 

Raseinių kraštas: [fotoalbumas/ sudarytojai R.Chmieliauskienė, J.Norvilaitė, A.Mockus...[et. Al.].- Klaipėda: S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2012.- 128 p.: iliustr.Raseinių kraštas: [fotoalbumas]/ sudarytojai R.Chmieliauskienė, J.Norvilaitė, A.Mockus...[et. Al.].- Klaipėda: S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2012.- 128 p.: iliustr.

 Fotoalbumas, dedikuotas Maironio tėviškei – Raseinių kraštui. Leidinio fotografijas lydi Maironio poezijos eilutės

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje