Skip to main content
RASEINISTIKA

Vienuoliktas puslapis

 

201412 Aldona Ruseckaitė

Maironis (1862–1932) Gyvenime padaryti žingsnį /Jonas Mačiulis-Maironis; [parengė Aldona Ruseckaitė]. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2015 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 15, [1] p.: iliustr.

Tai – šeštasis sąsiuvinis iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“, kuriame publikuojami du Maironio pamokslai, pasakyti bažnyčioje per santuokos laiminimą. Daugiau informacijos apie knygą čia.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

201412Aldona Ruseckaitė

Maironis (1862–1932)Laisvos valios kliūtys: neskelbtų tekstų fragmentai / Jonas Mačiulis-Maironis; [parengė Aldona Ruseckaitė]. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2016. – 15, [1] p.: iliustr., faks.

Tai – aštuntas muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės parengtas sąsiuvinis, kuriame publikuojami Maironio neskelbti tekstai – fragmentai iš profesoriaus paskaitų „Apie nuodėmes ir ydas“, skaitytų Kauno kunigų seminarijoje 1923 metų pirmąjį semestrą. Daugiau informacijos apie knygą čia.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

201412Voverienė, Ona (1938–)

Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė / Ona Voverienė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2016 (Vilnius: Spauda). – 263, [1] p.: iliustr., portr.

Knygą sudaro Lietuvos moterų lygos suvažiavimuose, įvairiose konferencijose skaityti pranešimai, taip pat periodinėje spaudoje publikuoti straipsniai. Leidinyje į Lietuvos Prezidentę žvelgiama iš politikos mokslų pozicijų, aptariama pirmoji ir antroji kadencija. Knygoje spausdinamos Prezidentės Dalios Grybauskaitės mintys, citatos iš jos kalbų viešojoje erdvėje ir metiniuose pranešimuose. Pristatomi Lietuvos ir užsienio politikų, politologų bei žurnalistų Prezidentės veiklos vertinimai, pateikiamos knygos autorės įžvalgos.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

201412Bartkus, Steponas

Raseinių krašto valstiečio užrašai Steponas Bartkus. – [Raseiniai]: Raseinių krašto istorijos muziejus, 2016. – 84 p.: iliustr.

Knygoje spausdinami Raseinių valsčiaus Pakapurnio kaimo ūkininko Stepono Bartkaus rašyti asmeniniai prisiminimai, kuriuose atsiveria autentiškas valstiečio pasakojimas apie „tarybų valdžios“ atėjimą į pokarinį Raseinių krašto gyvenimą. Prisiminimuose autorius chronologiškai ir detaliai aprašo savo brandžiausio gyvenimo tarpsnio planų ir svajonių išgyventą žlugimo procesą.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

201412 Šereikienė, Valentina

Tėvo Stanislovo saulė Valentina Šereikienė. – Kaunas: Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Vilnius: BALTO print). – 332, [2] p., [8] iliustr. lap.: iliustr., faks., portr. ; + 1 vaizdo diskas (DVD).

Knygoje apie kunigą Tėvą Stanislovą (kunigas yra dirbęs Raseinių rajone, Butkiškės ir Milašaičių parapijose) prisiminimais dalinasi 19 metų su juo bendravusi knygos autorė, Paberžėje ir Dotnuvoje lankęsi bei dirbę žmonės. Dvi pirmosios knygos dalys, tai žmonių, pažinojusių tėvą Stanislovą, prisiminimai. Juos parašė gerai visuomenei žinomi žmonės, kaip akademikas Jurgis Brėdikis, filosofas Arvydas Juozaitis ir kt. O trečioji dalis – pačios autorės prisiminimai ir įspūdžiai iš Paberžės ir Dotnuvos.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.

 

201412 Barauskaitė, Melanija

Saulės gintarėliai: [ramybės poezija] / [Melanija Barauskaitė]. – [Kaunas]: [Spindulio spaustuvė], [2016] (Kaunas: Spindulio sp.). – [106] p.: iliustr.

Buvusios ilgametės Ariogalos miesto bibliotekos bibliotekininkės Melanijos Barauskaitės poezijos ir fotografijų rinktinė. Knygoje spausdinamos gamtos peizažų, saulės vaizdinių, Dubysos slėnių įkvėptos eilės iliustruotos pačios autorės darytomis fotografijomis.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

201412 Juozas Aputis

Tolimas Balčios kraštas: apysakos ir novelės Juozas Aputis; sudarytojas Petras Bražėnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – 680 p.

Juozas Aputis (1936–2010) – vienas iškiliausių XX amžiaus lietuvių rašytojų (gimė Balčių k. (Raseinių r.). Jo prozos rinktinę „Tolimas Balčios kraštas“ sudaro dvi apysakos ir pluoštas novelių, sukurtų daugiau nei per keturis kūrybinio darbo dešimtmečius. Kūriniai atrinkti iš paties autoriaus sudarytų novelių rinktinių „Gegužė ant nulūžusio beržo“ (1986) ir „Vieškelyje džipai“ (2005) bei paskutiniaisiais rašytojo gyvenimo metais jo peržiūrėtos ir redaguotos apysakų knygos „Bėgiai išnyksta rūke“ (2010).

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.

 

201412 Budaitė-Stunžėnienė, Zuzana (1937–)

Pabudę šešėliai: (1965–2015 kūryba): [eilėraščiai ir miniatiūros] / Zuzana Budaitė-Stunžėnienė. – Ukmergė: Valdo leidykla, 2016. – 168 p.: iliustr.

8-oji Z. Stunžėnienės knyga, kurioje patalpinti nespausdinti eilėraščiai ir miniatiūros bei keltas kūrinėlių iš 1-osios knygos. Kūriniuose atspindi žmogaus būsenos ir laikmečio spalvos

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje ir Girkalnio filiale.

 

201412 Sudarytoja Daina Sutkevičienė

Pasidalinkim ilgesį perpus: šalies bibliotekininkų kūrybos rinktinė // sudarytoja Daina Sutkevičienė; redaktorė Regina Musteikienė; dailininkė Dalia Rapalytė. – Raseiniai: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2016. – 256 p.: iliustr.

Šalies bibliotekininkų kūrybos rinktinėje spausdinama 36 autorių iš 20 savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 1 apskrities viešosios bibliotekos kūryba. Rinktinėje vyrauja lyrika, keletas prozinės literatūros kūrinių – trumpos miniatiūros, eseistinio pobūdžio kūrinėliai, žurnalistiniai pastebėjimai, net keletas apsakymų vaikams. Leidinys unikalus, įvairiaspalvis, intriguojantis, atskleidžiantis ir pristatantis kuriančius bibliotekininkus. Šalies ir mūsų krašto bibliotekininkai atsiveria savo skaitytojams, dalijasi kūryba, jausmais, pastebėjimais, meile knygoms, lietuviškam žodžiui, kalbai, gyvenimui.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

201412Sudarytojai Jonas Brigys, Gitana Eitutytė, Danguolė Kasparavičienė, Regina Musteikienė

Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje: konferencijos medžiaga / Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka; [sudarytojai Jonas Brigys, Gitana Eitutytė, Danguolė Kasparavičienė, Regina Musteikienė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016. – 104 p.: iliustr., faks., portr.

Leidinyje publikuojami 2016 m. Raseiniuose įvykusios respublikinės konferencijos „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje“ pranešimų pagrindu parengti straipsniai, kuriuose tyrinėtojai iškelia ir išryškina naujus poeto, rašytojo, kultūros ir visuomenės veikėjo gyvenimo ir kūrybos aspektus, atskleidžia jį kaip tautos laisvės žadintoją. Leidinyje publikuojami profesorės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės, literatūros tyrinėtojos Viktorijos Daujotytės, profesorės, socialinių mokslų daktarės Ainės Ramonaitės, profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro Česlovo Kalendos, humanitarinių mokslų daktarės Gintarės Bernotienės, bibliotekininko, kraštotyrininko Jono Brigio ir kitų autorių įžvalgos ir pastebėjimai.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.

 

201412 Ignatavičius, Eugenijus (1935–)

Baltieji stulpai: romanas / Eugenijus Ignatavičius. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Kaunas: Spindulio sp.). – 287, [1] p.

Iš Raseinių krašto kilusio, šiuolaikinio lietuvių rašytojo romane „Baltieji stulpai“ pasakojama herojaus Vygando istorija. Jau artėdamas prie gyvenimo kelio pabaigos jis atsitiktinai sutinka jauną žurnalistą Darių, kuriam nusprendžia išpasakoti savo gyvenimą: „Gal šiam pravers seno žmogaus istorija? Ir gal tas laikas dar nemiręs, o gal nemiršta niekados, nes išminčiai sako, kad mirtis tolygu gyvenimui...“, – svarsto knygos herojus.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

201412 Gedrimaitė, Karolina

Minčių sūkurys, kuriame dar susitiksime: [eilėraščiai] /Karolina Gedrimaitė; [iliustracijos autorės]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016. – 47, [1] p.: iliustr.

Raseiniuose gyvenančios jaunosios kūrėjos, trylikametės Karolinos iliustruota debiutinė eilėraščių rinktinė.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.