Skip to main content
RASEINISTIKA

Šeštas puslapis

4eJurgaitis, Antanas Algirdas. Vėjo pėdomis: [eilėraščiai].- Vilnius: [Nacionalinė veterinarijos laboratorija], 2006.- 240 p.

Pirmoji biologijos mokslų daktaro A.A. Jurgaičio poezijos knyga. Pasak autoriaus, eiles pradėjo rašyti sulaukęs 60 metų, po patirtos klinikinės mirties, nors poezija domėjosi nuo jaunystės. A.A. Jurgaitis –kraštietis, gimė 1935 m. Raseinių apskrityje, Betygalos valsčiuje.

 

 

 

 

4aVoverienė, Ona. Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys: partizanės, ryšininkės, tremtinės, kovotojos. – Kaunas: Naujasis amžius, 2005. - 360 p.: portr.

Antroji serijos knyga apie „iškiliausias Lietuvos moteris, patyrusias pačią sunkiausią dalią moters Lietuvos laisvės kovose su okupantais" (O.Voverienė). Dauguma straipsnių buvo publikuoti laikraštyje „XXI amžius".

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje, Abonemente bei Ariogalos, Nemakščių, Viduklės filialuose

 

 

 

4mVoverienė, Ona. Prie tautotyros versmių: Tėvynės pažinimo draugijai – 20 metų. – Vilnius, 2009. – 311, [1] p.

Tėvynės pažinimo draugijos dvidešimtmečiui skirtoje knygoje - straipsniai apie talentingiausius, kūrybiškiausius draugijos žmones. Pasak autorės, „tai dovana mieliems, talentingiems ir kūrybingiems TPD nariams bei jų rėmėjams".

 

 

 

 

4gVoverienė, Ona. ...Kad Lietuva klestėtų ir tautos dvasia tobulėtų... : Lietuvos moterų lygai – 15 metų. – Vilnius: Mokslo aidai, 2007. – 167, [1] p.

Leidinys skirtas Lietuvos moterų lygos 15 metų sukakčiai. Knygoje atspindima penkiolikos metų LML veikla bei supažindinama su veikliausiomis organizacijos moterimis.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

4kVoverienė, Ona. Tautos sargyboje. – Vilnius: „Diemedžio" leidykla, 2013. – 720 p.: iliustr.

Knyga susideda iš daugiau nei dešimtmetį rašytų straipsnių apie Lietuvos laisvės kovotojus – žmones skirtingu laikmečiu ir skirtinguose kovos frontuose pasipriešinusius sovietiniam režimui.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

4iVoverienė, Ona. Antikomunizmas: socialinė-politinė publicistika, 1998-2008. – Vilnius: „Diemedžio" leidykla, 2010. – 496 p.: iliustr.

Knygoje dr. Onos Voverienės straipsniai ir recenzijos antikomunizmo teorijos ir komunizmo praktikos klausimais, publikuoti 1998 – 2008 m. užsienio ir Lietuvos laikraščiuose: „Lietuvos aide", „XXI amžiuje", „Tremtinyje", „Varpe", „Drauge" ir kt.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

3hSadauskaitė, Zenė. Minties skrydžiui pakylėti: sonetų vainikas.- Kaišiadorys: Printėja, 2013.- 32 p.: iliustr.

Šis sonetų rinkinys dedikuotas „Atlanto nugalėtojų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80-mečiui" bei papildytas kompaktine plokštele. Eilėraščius skaito aktorė Jūratė Onaitytė.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje.

 

 

 

3gSadauskaitė, Zenė. Jo žodis – lyg versmė šaltinio: sonetų vainikas Maironiui.- Kaišiadorys: Printėja, 2012.- 32 p.: iliustr.

Kraštietės poetės sonetų rinkinyje – Maironiui skirti posmai, kuriuos galima ne tik paskaityti, bet ir paklausyti: knyga papildyta kompaktine plokštele. Eilėraščius skaito aktorė Jūratė Onaitytė.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje bei Butkiškės filiale

 

 

 

3iNavakauskienė, Marijona Birutė. Sparnuotos mintys: eilėraščiai.- Betygala: 2012.- 55 p.: iliustr.

Rinkinėlyje, dedikuotame dukrai Eglei, pluoštas skirtingu laiku parašytų eilėraščių.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje.

 

 

 

3bMaironis. Pavasario balsai: lyrika. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. - 247, [1] p. - (Gyvoji poezija)

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, minėdamas Maironio 150-ąsias gimimo metines, pradžiugino 28-uoju „Pavasario balsų" leidimu. „Gyvosios poezijos" serijos leidinį papildo kompaktinė plokštelė, kurioje pateikta Maironio eilėraščių, skaitomų aktoriaus Andriaus Bialobžeskio.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 3dŽaiginio bendruomenė „Bitupis": žmonės ir jų sodybos.- 2012. - 18 p.

 

Reprezentaciniame leidinyje atsispindi „Bitupio" bendruomenės socialinio ir kultūrinio gyvenimo aktualijos, trumpa bendruomenės veiklos apžvalga.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

3cVasiliauskas, Valdas. Teatro malonumas: XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių teatras.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.- 216 p.: iliustr.

Knyga skiriama svarbiausiems to laikmečio lietuvių dramos teatro įvykiams, reikšmingiausiems spektakliams. Tarp minimų iškiliausių režisierių - Jono Vaitkaus, Oskaro Koršunovo, Gintaro Varno bei Rimo Tumino - ir Eimuntas Nekrošius, gimęs 1952 m. Pažobrio k., Raseinių r. Jo kūrybai skirta bene daugiausiai teatro kritikos straipsnių.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje bei Ariogalos miesto filiale

 

 

 

3eMartinaitis, Marcelijus. Kukučio baladės: poema.- Vilnius: Vaga, 2012.- 120 p.: iliustr.

Trečiasis lietuvių literatūros klasiko, Nacionalinės premijos laureato Marcelijaus Martinaičio „Kukučio baladžių" leidimas su įstabiomis tapytojo ir grafiko Algimanto Švėgždos iliustracijomis.

Knygos ieškokite Abonemente, Informacijos skyriuje, Ariogalos, Nemakščių, Kalnujų filialuose

 

 

 

3fSpeičytė, Brigita. Anapus ribos. Maironis ir istorinė Lietuva: Monografija.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.- 262 p.: [10] iliustr. lap.

Pasak monografijos autorės, šia studija „tęsiamos Nepriklausomybės dešimtmečiais vykusios to paties kito Maironio paieškos, <...> siekiama grįžti prie Maironio ištakų". Monografija išleista 2012 m. – Maironio metais.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje bei Betygalos filiale