Skip to main content
RASEINISTIKA

Dvyliktas puslapis

 

201412Giedrius Genys ir Fausta Radzevičiūtė

Marcelijus: atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį sudarytojai Giedrius Genys ir Fausta Radzevičiūtė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 (Vilnius: Petro ofsetas). – 458, [2] p.: iliustr., faks.

Knygoje pateikiami atsiminimai apie vieną ryškiausių XX a. antrosios pusės rašytojų – Marcelijų Martinaitį. Prisiminimais apie gerbiamą rašytoją dalijasi jį pažinoję kurso draugai, bičiuliai, kolegos, studentai, kaimynai. Leidinyje nėra M. Martinaičio šeimos narių pasakojimų, poeto artimieji priėmė sprendimą jais nesidalinti. Knygoje skelbiami 61 atsiminimų tekstai, surinkti 2013–2016 metais, nemažai nuotraukų iš Marcelijaus Martinaičio gyvenimo.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos, skaitytojų aptarnavimo skyriuose ir Kalnujų filiale.

 

201412Brigys, Jonas (1963–)

Raseinių dekanato istorija: / Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejui / Jonas Brigys; recenzavo teol. lic. Vytautas Paukštis; redagavo Regina Musteikienė; fotografijos: Jono Brigio, Sigito Gudaičio, Rūtos Jakaitės, Gintauto Jankausko, Vitalijaus Judicko, Emilijos Kumpikevičiūtės, Dainos Sutkevičienės, Dovydo Zolino; maketavo Vilma Lukoševičiūtė. – Raseiniai: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2016. – 288 p.: iliustr. Knygoje į visumą susiejamos Raseinių dekanato bažnyčios, kurios pristatomos ne tik kaip materialus kultūrinis paveldas, bet išryškinant dekanato – pastoracijos institucijos – vaidmenį. Leidinyje atskleidžiami mažiau žinomi XX a. Raseinių krašto istorijos puslapiai, pristatomos per šimtmetį dekanate dirbusių kunigų biografijas. Knygą sudaro trys skyriai: Raseinių dekanato istorijos apžvalga, trumpos parapijų istorijos ir dekanate dirbusių kunigų sąvadas.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir filialuose.

 

201412Danusas, Vladas (1941-)

Čia mano žemė: eilėraščiai / Vladas Danusas. – Kėdainiai: Spaudvita, 2016 (Kėdainiai: Spaudvita). – 99, [1] p.

Ketvirtoje raseiniškiams gerai žinomo literato, poeto Vlado Danuso eilėraščių knygutėje kalbama apie meilę žemei, visiems žmonėms, nepakantumą ydoms ir ruošimąsi išeiti į nežinomybę.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

201412Girdžiūtė, Greta

Makiažo galia / Greta Girdžiūtė. – Vilnius: Alma littera, 2016. – 223, [9] p.: iliustr

Raseiniškė, tarptautinio lygio meistrė G. Girdžiūtė savo knygoje dalijasi makiažo darymo subtilybėmis. Leidinyje pateikiama detali informacija apie įrankius, priemones, spalvas, veido formas, dalijamasi patarimais. Aprašymus lydi gausybė iliustracijų ir įvaizdžio fotografijų.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

201412Nijolė Rimkienė, Dalia Rapalytė

Raseinių tautodailininkų bendrijos „Sodžius“ ir Raseinių menininkų bendrijos „Pegasas“ veikla, 2001–2016 m. Nijolė Rimkienė, Dalia Rapalytė. – Kaunas: Stendika, 2016. – 36 p.: iliustr.

Brošiūra apie Raseinių tautodailininkų bendrijos „Sodžius“ ir Raseinių menininkų bendrijos „Pegasas“ 2001–2016 metų veiklą, kūrėjų darbus, menininkus.

Brošiūros ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

201412 AG studija

Už Raseinių ant Dubysos: / spalvinimo knygelė. – Raseiniai: AG studija, 2016. – [12] p. (su lipdukais): iliustr.

Spalvinimo, užduočių knygelė apie Raseinių kraštą, padedanti įdomiai ir smagiai vaikams susipažinti su savo krašto istorija, lankytinomis vietomis.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

201412 Vitkus, Aleksandras (1946-)

Holokaustas Žemaitijoje: enciklopedinis žinynas / Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016 (Vilnius: BALTO print). – 487, [1] p.: iliustr., žml. + 1 vaizdo diskas (DVD

Enciklopedinis žinynas apie žydų žudynes Žemaitijoje ir tuo metu Vokietijos okupuotame Klaipėdos krašte. Aprašomi žydų suėmimai, getų steigimai, žudynės, žudynių vietose esantys paminklai. Medžiaga išdėstyta pagal apskritis.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

201412 Šiaudytis, Vytautas (1947–)

Lancetas ir lyra: knyga skirta Juozapo Mickevičiaus 80 metų jubiliejui / Vytautas Šiaudytis. – Kaunas: V. Šiaudytis, 2016. – 116 p.: iliustr., faks., portr.

Vytauto Šiaudyčio prozos bei poezijos knyga apie poetą ir chirurgą Juozapą Mickevičių, atšventusį savo garbingą 80-metį.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje ir Butkiškės filiale.

 

201412 Navakauskienė, Marijona Birutė (1941–)

Lekavos žaltys: /legendos / Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė. – Jonava: Dobilo leidykla, 2016. – 100 p. : iliustr.

Knyga sudaryta legendų pagrindu. Jas autorė išgirdo Raseinių rajono Betygalos seniūnijos Saugailių – buvusiame Lekavos – kaime, šalia esančiuose kaimuose 2013–2016 metais. Juose jaučiamas to krašto žmonių požiūris į gamtą, atskirus gamtos reiškinius, dalis mitologijos... Girdėtas legendas autorė išplečia, savaip interpretuoja.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

201412Navakauskienė, Marijona Birutė (1941-)

Sulinkių pelkės pilis: eiliuota pasaka-vaidinimas / Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė; iliustravo Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos moksleiviai; Redaktorius Kostas Fedaravičius, redagavo ir koregavo Regina Musteikienė. – Jonava: Dobilo leidykla, 2016 (Printėja). – 114 p. : iliustr.

Eiliuota pasaka vaikams apie Radviliškio rajono Šiaulėnų seniūnijos Sulinkių pelkę, šalia esančias vietoves. Jos jau nuo seniausių laikų yra apipintos legendomis. Pro Šiaulėnus prateka Šušvės upė, o prie jos gyveno ir pirmykščiai žmonės. Yra žinoma Sulinkių polinė gyvenvietė, rastos kūlgrindos dalys... Legendose galima įžvelgti tų ir vėliau gyvenusių žmonių kai kuriuos mitologinio, dvasinio pasaulio atšvaitus. Autorė gimė ir augo netoli pelkės, tad dalį girdėtų pasakojimų suguldė į šią eiliuotą pasaką-vaidinimą.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje ir Ilgižių, Betygalos filialuose.

 

201412 Stankovičiūtė, Jovita

Žalčio juosta: eilėraščiai / Jovita Stankovičiūtė. – Vilnius: BMK, 2016. – 140 p.: iliustr.

Knygos eilėraščių kultūrinis spektras platus, savaip interpretuojamas, tačiau artimas skaitytojui. Autorei nesvetimos šio laiko aktualijos: emigracija, vienišo žmogaus potyriai, vidinės būsenos ir išgyvenimai, greitai bėgančio laiko tėkmė. Įdomiai interpretuojama tautosaka, iš jos semiamasi kūrybinių galių, pasiskolinami tam tikri motyvai.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.