Skip to main content
RASEINISTIKA

Dešimtas puslapis

 

201412 Razauskas, Dainius

Maironis – praamžės tradicijos dainius / Dainius Razauskas-Daukintis. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. - 290 p. : iliustr.. - Santr. angl.

Garsaus lietuvių mitologijos ir religijos tyrinėtojo dr. Dainiaus Razausko knyga apie Maironio kūrybą, kuri nagrinėjama per senąsias mitines – poetines, dvasines tradicijas, atrenkant jas atitinkančius vaizdinius ir net kalbos ypatumus.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

 

201412Sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius

Kęstučio apygardos vadai / [sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius]. - [Vilnius] : [Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2015. - 375, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.

Knygoje "Kęstučio apygardos vadai" publikuojamos Lietuvos laisvės kovų istorijai nusipelniusių Kęstučio apygardos vadų biografijos.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

201412Sudarytojai Alfas Pakėnas ir Gasparas Aleksa

Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė sudarytojai Alfas Pakėnas ir Gasparas Aleksa. - Kaunas : Kauko laiptai, 2015. - 259,[3] p. : iliustr.

Algirdas Verba (1941–2000) – poetas, 1993 m. Poezijos pavasario laureatas. 75-osioms jo gimimo metinėms skirtoje knygoje – atsiminimai, kuriuos papasakojo poeto artimieji, draugai, bendramoksliai, kolegos.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

201412 Tarvydienė, Vita ir Kantautienė, Lina

Pietryčių Žemaitijos kryždirbystės savitumo bruožai Vita Tarvydienė, Lina Kantautienė. - Vilnius : Žuvėdra ; Raseiniai : Raseinių krašto istorijos muziejus, 2016. - 143, [1] p. : iliustr., faks.leidykla

V. Tarvydienės ir L. Kantautienės parengtas leidinys naudojant Raseinių krašto istorijos muziejaus fondų fotoarchyvus. Knyga gausiai iliustruota Raseinių krašto istorijos muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, B. Buračo, A. Varno, S. Gudaičio, V. Lazdausko ir Pr. Lazdausko nuotraukomis.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

201412 Kalenda, Česlovas

Achilo kulno papėdėje : pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva / Česlovas Kalenda. - Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. - 301 p.

Šią Filosofijos fakulteto afiliuotojo profesoriaus Česlovo Kalendos monografiją sudaro apmąstymai apie praktinę gamtos filosofiją (ekologinę etiką) ir jos vietą bei vaidmenį sprendžiant ekologinę dabarties problemą. Aptariami ekologinės krizės kaip globalinio proceso iššūkiai ir Lietuvos visuomenės moralinio gyvenimo ypatybės.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

 

201412 Lijana Birškytė-Klimienė, Diana Streikuvienė

Žemaičių vyskupijos istorija ir paveldas : "Žemaičių vyskupijos istorija", 2013 m. gegužės 24 d. - spalio 27 d., "Žemaičių krikšto ženklai", 2013 m. gruodžio 5 d. - 2014 m. kovo 3 d. : parodų knyga / [sudarė Lijana Birškytė-Klimienė, Diana Streikuvienė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2015] - 439, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.

Lietuvos nacionalinis muziejus, bendradarbiaudamas su Telšių vyskupija, 2013 ir 2014 metais surengė dvi parodas: „Žemaičių vyskupijos istorija“ ir „Žemaičių krikšto ženklai“, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti. Jų pagrindu parengta ši knyga, papildyta gausia minėtose parodose neeksponuota ir daugeliu atvejų neskelbta istorine, ikonografine medžiaga.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

 

201412 Nekrošius, Juozas (1935-)

Dviračiu paskui saulę : eilėraščiai vaikams / Juozas Nekrošius ; [dailininkė Herta Matulionytė-Burbienė]. - Vilnius : Alka, 2015. - 85, [3] p. : iliustr.

Tai penkioliktoji poeto J. Nekrošiaus knyga vaikams. Knyga šiuolaikiška ir ramiai išmintinga, kviečianti diskutuoti, kritiškai vertinti aplinką, teigianti gėrį ir grožį bei žmogiškąjį gerumą.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos ir Vaikų lit. skyriuose, Betygalos filiale.

 

 

201412Sudarytojas Almantas Kulbis

Vadovas po Dubysos regioninį parką parką / sudarytojas Almantas Kulbis. - Vilnius : Gamtos paveldo fondas, 2015. - 116 p. : iliustr

Visai šeimai skirta mokomoji-pažintinė knyga, kurioje žaismingai, pasitelkus įdomias užduotis pristatoma Dubysos regioninio parko gamta, istorinis-kultūrinis paveldas.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose

 

 

201412 Baužys, Petras

Kairę akį primerkus : o atmerkus – keturios medžioklių ypatumų dalys / Petras Baužys. - Vilnius : Gairės, 2016. - 478, [1] p. : iliustr., portr.

Ši knyga apie Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Raseinių skyrių, Padubysio medžiotojų būrelį.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

 

201412 Spraunius, Arūnas

99 : rinktiniai tekstai Arūnas Spraunius. - Vilnius : Kultūros barai, 2015. - 243, [1] p.

Knygą sudaro 99 rinktiniai tekstai, sudėlioti, atsižvelgiant vien į turinio argumentus.

Knygos ieškokite Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje.

 

 

201412 Gaižauskaitė, Zita (1951-)

Vardų ABC : eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas : Spaudos praktika, 2016. - 19, [1] p. : iliustr

Knygelėje "Vardų ABC" pateikiami vaikiški eilėraštukai pagal abėcėlės raides. Spalvota, linksma knygelė ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose