Skip to main content
RASEINISTIKA

Ketvirtas puslapis

IMAGE0008Laisvės gynėjai nuo Dubysos krantų / sudarytojas Jonas Pocevičius. – Kaunas: Kitos knygos, 2013. – 96 p.: iliustr.

Knygoje pasakojama apie Lyduvėnus ir jų istoriją, prisimenamas Atgimimo laikmetis: pirmoji trispalvė Lyduvėnuose, išvyka į Baltijos kelią, budėjimas Sitkūnuose, Vilniuje. Pristatomi Lyduvėnuose gimę žymūs žmonės. Idėjinis knygos autorius - "sąjūdietis", ilgametis Lyduvėnų vidurinės mokyklos mokytojas Jonas Pocevičius.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0002Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija / Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvių išeivijos institutas; sudarytojos Daiva Dapkutė ir Dalia Kuizinienė. – Vilnius: Versus aureus, 2013. – 336 p.: iliustr.

Knygoje publikuojami Ariogalos valsčiuje gimusio žymaus išeivijos istoriko, žurnalisto, publicisto Vinco Trumpos (1913–2002) emigracijoje rašyti laiškai Henrikui Žemeliui, Broniui Railai, Vytautui Kavoliui, Kostui Ostrauskui, Liūtui Mockūnui, Gintautui Vėžiui, Henrietai ir Vytautui Vepštams ir kitiems asmenims. Antroje knygos dalyje publikuojami įvairūs pokalbiai ir interviu su V. Trumpa 1997 m. jam grįžus gyventi į Lietuvą.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0006Eimunto Nekrošiaus teatras: pokalbiai, recencijos, straipsniai, 1991-2010 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas; [sudarytoja Rasa Vasinauskaitė]. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. – 320 p.: iliustr.

Knyga supažindina su vieno ryškiausių šiuolaikinio teatro kūrėjų 1991 – 2010 metais Lietuvoje statytais dramos spektakliais ir jų kritine refleksija.

Knygos ieškokite Abonemente ir Informacijos skyriuje

 

 

20141Ramanauskaitė-Antanaitienė, Dalia. Pėdos atminty... : scenarijai skirti lietuvių literatūros klasikams: K. Donelaičiui, Maironiui, V. Mykolaičiui-Putinui, S. Nėriai ir Just. Marcinkevičiui / Dalia Ramanauskaitė-Antanaitienė. – Šiauliai: Lucijus, 2013. – 85 p.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje, Ariogalos, Betygalos filialuose

 

 

 

20145Voverienė, Ona. Mokslotyra / Ona Voverienė. – Vilnius: „Diemedžio" leidykla, 2013. – 360 p.: iliustr.

Knygoje pateikta mokslotyros raidos pasaulyje apžvalga nuo 1873 iki 2000 metų, knygos autorės autentiški tyrimai mokslinės informacijos bei mokslotyros srityse.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0005Jovaiša, Liudas. Šiaurės Indija žemaičių žemėje: katalikiškoji reforma Žemaičių vyskupijoje / Liudas Jovaiša. – Vilnius: Aidai, 2013. – 312 p.

Knygoje nuosekliai, įvairiapusiškai ir kritiškai nagrinėjamas katalikiškosios Reformos (kontrreformacijos) vyksmas Žemaičių vyskupijoje 1576 – 1649 metais. Aptariamas geografinis ir materialinis epochos kontekstas – Žemaičių vyskupijos administracinė santvarka ir jos raida, Žemaičių vyskupijos parapinių bažnyčių pastatai ir jų įranga.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0003Šulskis, Vytautas. Kaip mėnuo mano laimė mainės: eilėraščiai / Vytautas Šulskis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013. – 126 p.

Dešimtoji Ariogalos krašto literato poezijos knygelė: "žvilgsnis į nueitą gyvenimo kelią, šviesus požiūris į ateitį, susimąstant apie gyvenimo prasmę".

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

20144Martinaitis, Marcelijus. Pareisiu su paukščiais: rinktinė aukštesniųjų klasių moksleiviams / Marcelijus Martinaitis; [sudarė Marius Mikalajūnas]. – Vilnius: Tyto alba, 2013. – 153 p. : faks.

Antrasis rinktinės, kurią sudarė žinomas mokytojas, vadovėlių autorius Marius Mikalajūnas, leidimas. Knygoje – populiariausi M. Martinaičio eilėraščiai iš įvairių rinkinių, nemažai jų tapę dainuojamąja poezija. Skirta vyresniųjų klasių moksleiviams, nes dauguma čia pateikiamų eilėraščių nagrinėjami, interpretuojami mokykloje.

Knygos ieškokite Abonemente, Kalnujų filiale, Informacijos ir Vaikų literatūros skyriuose

 

 

Trisdešimt „Du20142bysos" pavasarių: Raseinių rajono literatų kūrybos almanachas / Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; sudarytoja Lina Levickienė; rengėjai Jonas Brigys, Asta Kriščiokaitienė, Daina Sutkevičienė. – Raseiniai: Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka („M stilius"), 2013. – 144 p.: iliustr.

Raseinių rajono literatų klubo „Dubysa" kūrybinės veiklos trisdešimtmečiui paminėti skirtas almanachas, kuriame be kūrybos publikuojamos 25 klubo narių biografijos.

Knygos ieškokite Abonemente, Informacijos skyriuje ir bibliotekos filialuose

 

 

Trisdešimt „Du20142bysos" pavasarių: Raseinių rajono literatų kūrybos almanachas / Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; sudarytoja Lina Levickienė; rengėjai Jonas Brigys, Asta Kriščiokaitienė, Daina Sutkevičienė. – Raseiniai: Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka („M stilius"), 2013. – 144 p.: iliustr.

Raseinių rajono literatų klubo „Dubysa" kūrybinės veiklos trisdešimtmečiui paminėti skirtas almanachas, kuriame be kūrybos publikuojamos 25 klubo narių biografijos.

Knygos ieškokite Abonemente, Informacijos skyriuje ir bibliotekos filialuose

 

 

1gJankauskas, Gintautas. Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje: [fotoalbumas / sudarė Gitautas Jankauskas]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013. – 72 p.: iliustr.

Kunigo G. Jankausko fotografijų albumas, dedikuotas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, atspindi kryžiaus kaip tikėjimo simbolio prasmę tiek etnografiniu (įamžinti Kryžių kalno kryžiai), tiek religiniu aspektu (knyga praturtinta žymių žmonių religinėmis mintimis, maldomis).

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje, Abonemente, skaitykloje

 

 

1eCibulskis, Antanas. Taip subyram į smėlį: poezija; [paruošė ir redagavo Juozas Nekrošius]. – Vilnius: Alka, 2011. – 102 [2] p.: iliustr., portr.

Dramatiško likimo poeto, kilusio nuo Betygalos, antroji poezijos rinktinė (pirmoji - „Išeisiu nebaigęs dainos" 1993 m.). Knygą praturtina nuotraukos ir 3 apžvalginiai straipsniai: Juozo Nekrošiaus "Iš Antano Cibulskio biografijos"; mokytojo Antano Juškos atsiminimai „Jo eilės – tremtinių skausmo pėdsakas"; J.Nekrošiaus „Poezijos rinktinės sudarytojo post scriptum". Knyga išleista kraštiečio poeto J.Nekrošiaus rūpesčiu.

Knygos ieškokite VB Informacijos skyriuje, Abonemente bei Betygalos filiale