Skip to main content
RASEINISTIKA

Antras puslapis

IMAGE0050Pavasario viešnagė: Girkalnio seniūnijos poetų kūrybos almanachas / Sudarytojas Stanislavas Feiza.- Girkalnis, 2013.- 80 p.: iliustr.

Knygoje Emilijos Genovaitės Kuniauskienės, Žirenos Pečiulienės, Sigitos Vaitiekūnienės, Jono Vaičaičio bei jaunųjų literačių Girvydės Gordejevos ir Sulmitos Garšavitės eilėraščiai.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

NavakauskiIMAGE0052enė, Marijona Birutė. Rudens spalvos: eilėraščiai.- Betygala, 2013.- 115 p.: iliustr.

Literatės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės, Betygalos krašto šviesuolės naujausia eilėraščių knyga.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

IMAGE0053

Raseinių krašto medinės architektūros tradicija: [straipsnių rinkinys]/ Raseinių krašto istorijos muziejus; [sudarytojos Lina Vapsevičienė, Vita Tarvydienė].- Vilnius: Žuvėdra, 2013.- 255, [1] p.: iliustr., faks.

Leidinyje, gausiai iliustruotame dabarties ir archyvinėmis nuotraukomis, planais, brėžiniais, pristatoma medinė Raseinių krašto architektūra: mediniai senųjų sodybų statiniai, dvarų sodybų architektūra, mažoji architektūra.

Knygos ieškokite Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose

 

 

 

Gyvenimo keliaiIMAGE0046 ir kryžkelės: Kenstavičių giminės pėdsakais/ [sudarytojas Česlovas Kenstavičius].- Kaunas: Naujasis lankas, 2013.- 215, [1] p.: iliustr., faks., geneal. schem., portr.

Knygoje papasakota kelių kartų Kenstavičių giminės istorija. Knygos sudarytojas Česlovas Kenstavičius – ilgametis UAB „Raseinių žuvininkystė" direktorius, sūnus Jordanas Kenstavičius – Maironio paminklo Raseiniuose mecenatas, 1996 - 2012 m. - UAB „Norvelita" generalinis direktorius.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0024Brigys, Jonas. 1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje: biografijų žodynas / Jonas Brigys; Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Vilnius: Petro ofsetas, 2013.- 399, [1] p.: faks.

Žodyne pateikiama daugiau kaip 1300 biogramų asmenų, kuriuos į savo verpetą įtraukė 1863 m. sukilimo kovos: tai Raseinių apskrities valstiečiai, akalicų bajorai, didesnių ar mažesnių dvarų savininkai, kunigai, miestelių amatininkai ir žydai. Žodynas sudarytas naudojantis daugiausia nepublikuotais šaltiniais, t.y. Lietuvos valstybės istorijos, Kauno apskrities it kt. archyvuose saugomais dokumentais. Šis leidinys – pirmasis Lietuvoje tokios apimties biografijų žodynas, skirtas 1863 m. sukilimo dalyviams.

Knygos ieškokite abonemente, skaitykloje, Informacijos skyriuje ir kaimo filialuose

 

 

IMAGE0019Amžininkai – apie 1863 metų sukilimą / sudarytojas Remigijus Misiūnas.- Vilnius: Bonus animus, 2013.- 380 p.

Knygoje publikuojami 1863 m. sukilimo vadų (B.Dluskio, J.Miliausko – Miglovaros ir kt.), rašytojų (Žemaitės, G.Petkevičaitės – Bitės ir kt.), įvairių asmenų užrašyti sukilimo dalyvių bei amžininkų atsiminimai.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

jzp"Jei Žemaitis prabiltų...": filmas apie Raseinių kraštą.- Raseiniai: [s.n.], 2013.- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)

Neformalios raseiniškių jaunimo grupės „Jaunimo balsas" sukurtame filme bandoma apžvelgti Raseinių krašto istoriją, sportą, švietimą, kultūrą, jaunimo veiklą, turizmą. Filmas įdomus kaip konkretaus laikmečio Raseinių krašto atspindys.

Filmo ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

 

iizGanusauskas, Edmundas. Išėjęs į žygį: [monografija skirta sovietų lagerių kaliniui, Kovo 11-osios akto signatarui, 49 ekspedicijas surengusiam keliautojui, 16 knygų autoriui Gediminui Ilgūnui (1936-2010) atminti] / Edmundas Ganusauskas.- [Vilnius]: Interkelias, [2013].- 528 p.: iliustr., faks., portr.

Raseinių rajone, Spandotų kaime gimusio žurnalisto, aviatoriaus, 13 knygų autoriaus E.Ganusausko monografijoje atsiveria nepaprastai turiningas ir platus jos herojaus - Gedimino Ilgūno pasaulis. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis bei dokumentų faksimilėmis.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

IMAGE0026Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis: [straipsnių rinkinys] / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas.- Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.- 571, [5] p.: iliustr.

Knygoje skelbiami 33 autorių straipsniai, skirti Lietuvos žydų (litvakų) kultūros paveldo ir kasdienybės problematikos aptarimui. Tarp jų – ir Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojos Linos Kantautienės straipsnis „Raseinių litvakų kasdienybės atspindžiai Dovydo Mošės Chajeto memuaruose". Lenkų mokslininkų Andrzejaus Rykałos ir Mariuszo Kuleszos straipsnyje analizuojamos problemos, tiesiogiai susijusios su materialiniu Lenkijos žydų paveldu. Leidinys skirtas talentingo lietuvių civilizacinės komparatyvistikos, Artimųjų Rytų kultūrų specialisto ir šios knygų serijos redkolegijos nario prof. Algio Uždavinio atminimui.

                                                          Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

zksPažadėtoji žemė – Lietuva: Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918-1940 m. / sudarytojas Vilius Kavaliauskas.- Vilnius: [Petro ofsetas].- 281, [3] p.: iliustr., faks., portr. + 1 garso diskas (CD)

Knygoje kalbama apie Lietuvos žydus, prisidėjusius kuriant mūsų valstybę 1918-1940 m.: gydytojus, advokatus, inžinierius, savanorius. Randame informacijos ir apie Raseinių krašte gimusius iškilius žydų tautybės žmones: rabiną Dovą Menašę Abramovičių, karininkus Abraomą Mogiliauską ir Chaimą Rubinsoną.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje

 

 

Maironis. Kaip nIMAGE0030epastovi žemiškoji garbė: neskelbtų tekstų fragmentai / Maironis; sudarė Aldona Ruseckaitė.- Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2013.- 24 p.: iliustr.

„Kaip nepastovi žemiškoji garbė" – trečias sąsiuvinis, kuriame spausdinami Maironio neskelbti tekstai - Maironio pamokslų fragmentai.

Knygos ieškokite Informacijos skyriuje